Zemseal - tetningssjiktmembran

Proofex tejp

Monteringsteip Proofex

Proofex total - radonmembran

Proofex Total - radonmembran

Mekanisk og aktivt vedheftende membran for vanntette konstruksjoner under bakken. Under støping lages det et fullstendig vedheft mot betongen, noe som hindrer vann i å vandre sideveis mellom membran og betong. Testet til 50 meters vanntrykk og som radontett membran.
 • Er klassifisert som primær vanntetting blant vanntette konstruksjoner og krever ikke vanntett betong.
 • Tåler sprekklengder opp til 2 mm, noe som innebærer at man kan gå ned i betongkvalitet med et høyere vct-tall uten krympereduserende midler
 • Høy bestandighet mot dårlig vær og mekanisk påvirkning
 • Lav vekt, 0,7 kg/kvm, gjør membranen lett å jobbe med under montering
 • Takket være fullt vedheft mot betongen er det ingen fare for at vannet vandrer sideveis mellom betong og membran
 • Påvirkes ikke av saltvann eller skiftende vanntrykk

Grouped product items
Art.nr.Produkt navn Byggvarubedömningen Enviromental rating - Sunda Hus Ant.
DWM03A002 Zemseal 05 (forhåndsmontert) 2,0x20 m Accepteras B
 
DWM03A001 Zemseal 05 (forhåndsmontert) 1,0x20 m Accepteras B
 
DWM03A013 Zemseal PA (post applied, ettermontert) 0,91x20,33 m Accepteras C-
 
DWM03A015 Zemseal PA (post applied, ettermontert) 0,3x22,86 m Accepteras C-
 
DWM03A003 Zemseal Flex Pasta, tokomponent, 30 kg Accepteras B
 
DWM03A005 Zemseal tejp b=120 Accepteras
 
DWM03A010 Zemseal tetningsmasse, enkomponent, 591 ml Accepteras
 
DWM03A011 Zemseal primer 18L/dunk Accepteras B
 
DWM03A012 Zemseal primer LT 17l/dunk Undviks C-
 
 • Är inom vattentäta konstruktioner klassad som primär vattentätning och kräver ingen vattentät betong.
 • Klarar sprickvidder upp till 2mm vilket innebär att man kan gå ner i betongkvalitet med ett högre vct-tal utan krympreducerande medel
 • Hög tålighet mot dåligt väder och mekanisk åverkan
 • Låg vikt, 0.7kg/kvm, gör membranet lättarbetat vid montage
 • Tack vare full vidhäftning mot betongen så finns ingen risk för lateral vandring av vatten mellan betong och membran
 • Opåverkad av saltvatten och även växlande vattentryck
More Information
EnhetST