Overgangskobling R11

Standardkobling A12

Standardkobling A12

Unionskobling P13 / P14

Unionskobling P13 / P14

Kobling for å skjøte stenger med forskjellig diameter der en stang kan vris og ikke er begrenset i lengderetningen.
Dimensjoner: ø12-16 / ø16-20 / ø20-25 / ø25-32 / ø32-40
Art.nr.
DELxxR11

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

More Information
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Enviromental rating - Sunda HusA