Unionskobling P13 / P14

Overgangskobling R11

Overgangskobling R11

Sveisbar kobling C12

Sveisbar kobling C12

Kobling for å skjøte krokete, bøyde eller rette stenger der det skjøtte jernet ikke kan rotere. Typisk brukt ved skjøting av stenger montert i ferdige elementer.
P13 kan forlenges mer enn P14.
Dimensjoner: ø12 / ø16/ ø20 / ø25 / ø32
Art.nr.
DELxxP13

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

More Information
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Enviromental rating - Sunda HusA