Masterstop svellebånd

......

Masterstop SK 18m

Svellbåndslim

Svellbåndslim

For å oppnå vanntette støpefuger brukes svellebånd og tetningsbånd. Ved kontakt med vann ekspanderer bentonitten i svellebåndet og fordeler seg i sprekker og gjør fugen vanntett.

Svellebåndet må limmes eller spikres fast ved monteringen

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Sunda Hus: C+

Grouped product items
Art.nr.Produkt navn NOBB nr. Lengde [m] Type: Storlek Overdekning Vanntrykk Forpakning Enhet Ant.
DDA01A001 Masterstop MED beskyttelseslag 52291884 5 m Bentonit 10 dager regnsbeskyttelse 25 x 20 mm min 80 mm 50 m 6 st M
DDA01A002 Masterstop UTEN beskyttelseslag 5m 52291892 5 m Bentonit uten beskyttelseslag 25 x 20 mm min 80 mm 50 m 6 st M
More Information
ByggvarubedömningenAccepteras
Enviromental rating - Sunda HusC+