Festeplater til forskaling

Terminator D14

Terminator D14

Lenton - armeringsstenger

Lenton - armeringsstenger

Spikerplater som er koblingsuavhengig og er i ulike størrelser og varianter for å feste koblingen mot tre-/kryssfinersforskalinger. Festeplaten kan monteres på forskalingen innen forankringsjernet er festet.
Art.nr.
DELxxHFF