Boltkobling S13

Sveisbar kobling C12

Sveisbar kobling C12

Terminator D14

Terminator D14

Koblingen gir full styrke mellom et armeringsjern og en metrisk bolt. Koblingen kan benyttes til lastbærende stålkonstruksjoner boltet til betongfundament, søyler eller vegger som kranskinner, rørsystemer, gangbaner, m.m.
Dimensjoner: ø10 - M12 /ø12 - M16 / ø16 - M20 / ø20 - M24 / ø25 - M30 /ø32 - M39
Art.nr.
DELxxS13

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

More Information
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Enviromental rating - Sunda HusA