Bentonittmatter*

Skjøtenippel

Skjøtenippel

Celsa tätplåt ACF

Celsa tätplåt ACF

Vanntett membran for å tette bunnplater og som ekstra beskyttelse ved støpeskjøter eller mot kjellervegger. Bentonittmatter består av to lag geotekstiler med et sjukt av natriumbentonitt mellom geotekstilene. Bentonitten sveller kraftig i kontakt med vann.

Den hydratiserte natriumbentonitten danner en ugjennomtrengelig vanntett membran innkapslet mellom geotekstilene, betongen og massene rundt. Når bentonitten sveller, tettes små sprekker i betongen som oppstår når betongen krymper eller sprekker opp av andre årsaker.

Geotekstilenes rå overflate med frie fibre forankrer membranen i støpekonstruksjonen og sikrer at membranen ligger tett mot betongen. Bentonittmatter skal oppbevares tørt før installasjon, men kan likevel monteres i kraftig regnvær.

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Sunda Hus: B

Grouped product items
Art.nr.Produkt navn Storlek Quantity per pcs Enhet Ant.
DWM04A001 Bentonittmatte ActiTex 1,15x5,0 m 1.15 x 5.0m 5,75 M2
M2 
DDD01A020 Bentonitpulver 25 kg 25 kg / 50m skarv 25 KG
KG 
DWM04A002 Bentonittmatte ActiTex 2,50x10 m 2.5 x 10.0m 25 M2
M2 

Bentonitmattor består av två lager geotextil med en skikt av natriumbentonit mellan geotextilen. I kontakt med vatten sväller bentoniten kraftigt. Inkapslad mellan geotextilen, betongen och omgivande massor bildar den hydratiserade natriumbentoniten ett ogenomträngligt vattentätt membran.

Svällningen av bentoniten kan självtäta småsprickor i betongen som uppkommer när betongen krymper eller spricker av annan orsak. Geotextilens råa yta med fria fibrer förankrar membranet i den gjutna konstruktionen och säkerställer att membranet ligger dikt an betongen. Bentonitmattor ska förvaras torrt innan installation men kan ändå monteras i kraftigt regn.

Princip - montering av bentonitmattor på horisontella ytor.

Bentonitmattor är ett välbeprövat system för vattentätning av platsgjutna betongkonstruktioner. Endast principiell illustration. Särskilda montaganvisningar enligt separat produktdatablad ska följas.

Montering av Bentonitmatta

Princip för väggmontage bentonitmattor före gjutning.

Montering av Bentonitmatta före gjutning

Princip för väggmontage bentonitmattor efter gjutning.

Montering av Bentonitmatta efter gjutning.
More Information
ByggvarubedömningenAccepteras
Enviromental rating - Sunda HusB