Terminator D14

Boltkobling S13

Boltkobling S13

Festeplater til forskaling

Festeplater til forskaling

Koblingen brukes som alternativ til armeringsjern med endekrok, anker eller stoppmutter som passerer igjennom en limtrebjelke eller stålelement. Koblingen tar opp hele spenningen fra armeringsjernet når ankeret støter mot betong eller strukturelt stål.
Dimensjoner: ø12 / ø16/ ø20 / ø25 / ø32
Art.nr.
DELxxD14

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

More Information
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Enviromental rating - Sunda HusA